Ban giám đốc của chúng tôi đã có chuyến thăm đến Myanmar để tham dự triển lãm Myanmar Infrastructure Exhibition.

Ban lãnh đạo đã có cuộc gặp với Giám đốc Công ty Diamond Energy (một Giám đốc phát triển Kinh doanh), ông Moe Myat Pe @ Melvin và Giám đốc điều hành, ông U Nyi Nyi Sien. Họ rất muốn hợp tác liên doanh với GeoCrete Specialist Sdn. Bhd. Các thỏa thuận liên doanh vẫn đang trong quá trình thực hiện và vẫn chưa được ký xác nhận bởi hai công ty.

Hai bên vẫn đang trong quá trình chuẩn bị các biên bản ghi nhớ. Một khi thỏa thuận được ký, công ty Diamond Energy sẽ tiến hành thực hiện tất cả các dự án của chúng tôi tại Myanmar. Chúng tôi sẽ có một buổi giới thiệu sản phẩm của mình đến với các cơ quan chức trách tại Myanmar trong năm nay.