Công ty chúng tôi đã đề xuất dự án nâng cấp mặt đường ở KPF Palm Oil Plantation thuộc vùng Ensengei, Kota Samarahan. Một chuyến thăm cùng với các đại diện vùng KPF Palm Oil Plantation vào ngày 9 tháng 9 năm 2015. Giám đốc của Công ty chúng tôi, ông Tuan Haji Aziz đã đi cùng với họ trong chuyến thăm trước đó tại Gedong-Simunjan để cho họ thấy kết quả của việc xây dựng theo kĩ thuật Geocrete. Họ cũng đã đến công trường xây dựng đã được đề xuất trước đó tại Ensengei, Kota Samarahan để kiểm tra thêm về khu vực ở đó.

Gedong-Simunjan Site Visit
Ensengei, Kota Samarahan Site Visit