ECOSIRIM

Công ty GeoCrete Việt Nam đang trong quá trình tích cực theo đuổi hai chứng nhận của SIRIM:

– Chứng nhận bảo vệ môi trường sinh thái (Eco-Labelling Scheme) về các dịch vụ tái chế mặt đường, ổn định nền đất và đây cũng là những dự án kinh doanh cốt lõi của GeoCrete theo tiêu chuẩn SIRIM ECO 043:2015

– Chứng nhận danh mục sản phẩm chất lượng (Product Listing Scheme) về các công trình ổn định nền đất có sử dụng GeoCrete như một loại chất phụ gia.