Công ty cổ phần Geocrete Việt Nam được thành lập vào ngày 7 tháng 5 năm 2015 cùng với các bên là các đại diện trong nước.

Cuộc họp ban lãnh đạo vẫn đang trong quá trình chờ đợi Ban giám đốc đến Việt Nam. Họ sẽ họp bàn về một dự án thí điểm sẽ được thực hiện ở Việt Nam.

Dự án thí điểm này dự kiến sẽ là dự án xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam Việt Nam.