Công ty geocrete Specialist Sdn. Bhd đã đề xuất cho việc nâng cấp các đường tại PT Kalimantan Rịa Sejahtera Palangkaraya, Kalteng. Nhóm chúng tôi đã có một chuyến viếng thăm đến Kalimantan, Indonesia vào ngày 08 tháng 08 năm 2015. Một số mẫu đất đã được đem trở lại Kuching, Sarawak để thực hiện một cuộc thử nghiệm đất.