Ngày 20 tháng 10 năm 2015, đại diện của SIRIM cùng với đội ngũ nhân viên của Geocrete Specialist có một cuộc kiểm tra toàn diện về dự án hiện tại của chúng tôi ở nút giao Putra Height. Họ đã kiểm tra các dịch vụ của Geocrete về ổn định nền đất có đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo vệ sinh thái của SIRIM.